Sales Department Tel:
08.22464699 - 090.2377537 
091.8206039 - 091.7762008 
091.4206039 - 091.9406039 
094.5353039 - 094.335.3039


Data Center (Trung tâm Dữ liệu) là nơi tập trung nhiều các thiết bị điện tử, khí nóng được tạo ra từ thiết bị rất nhiều, hệ thống điều hòa không khí là thành phần không thể thiếu. Tuy nhiên để hệ thống điều hòa hoạt động hiệu quả, việc cân bằng nhiệt độ, độ ẩm để bảo vệ thiết bị là điều được đặc biệt quan tâm trong tiêu chuẩn TIA 942. Phân bố các tủ thiết bị, thi công các hệ thống máng cáp phải hợp lý để tạo các luồng khí nóng và khí lạnh cân bằng nhau tạo nên môi trường có nhiệt độ thích hợp cho hệ thống thiết bị.

Với vật liệu kim loại, cấu trúc dạng lưới, bề mặt phẳng không làm rách/xước cáp để đảm bảo việc lưu thông các luồng khí trong Data Center, Máng Cáp Dạng Lưới CVL thay thế CABLOFIL WIRE MESH CABLE TRAY đảm bảo đầy đủ các điều kiện về hệ thống máng được khuyến nghị nhằm tuân thủ theo tiêu chuẩn và đạt chứng chỉ Nema ver 1:9999

Download CVL WIRE MESH CABLE TRAY Catalog 2014 Guidline of CVL® WIRE MESH CABLE TRAY Installations Advantages of CVL® WIRE MESH CABLE TRAY vs STEEL CONDUIT Video of CVL® WIRE MESH CABLE TRAY Detail Installations

Máng Cáp Dạng Lưới CVL thay thế CABLOFIL WIRE MESH CABLE TRAY

Back to Top